Hayat Sigortası Hakkında

Hayat Sigortası Nedir?

Hayat güzelliklerle dolu olduğu gibi, hiçbirimizin düşünmek bile istemeyeceği olumsuzluklarla da doludur. Bu tür istenmeyen olaylara karşı risklerin en aza indirilmesi ve bireylerin mali sıkıntılar içerisine girmemesi, çocuklarının eğitimlerine devam edebilmesi ve sevdiklerinizin gelecek kaygılarının giderilmesi için hayat sigortaları ile sizleri güvence altına almaktayız.

Hayatta insanların başına temelde 2 risk gelebilir. Biri beklediği kadar uzun yaşayamamak diğeri de beklediğinden çok daha uzun yaşamaktır. Her iki durumda da kişinin finansal açıdan güçlü olması gerekir. Çalışırken yapılacak yatırımlarla kişi yeterli sermaye birikimine ulaşmışsa uzun yaşama riski kendisi için sorun olmaz.Fakat hayatın cilvelerinden biri ortaya çıkar da kişinin başına vefat,maluliyet,ciddi hastalık gibi bir durum gelirse işte o zaman hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler,çocukları için maddi anlamda kötü günlerin başlaması kaçınılmazdır.İşte böyle bir vefat durumda kişinin ailesinin,çocuklarının kimseye muhtaç olmaması,eğer malul kaldıysa veya rahatsızlandıysa da çalışıyormuş gibi hayat standartını sürdürmesi ve tedavi giderlerini karşılayabilmesi için gereken maddi desteği size biz verelim istiyoruz.

Testi kırılmadan önlem almak misali, ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan bu riskler başımıza gelmeden önlemimizi almak ve muhakkak hayat sigortalarından size uygun olanını yaptırmak gereklidir.Hayat sigortası paraşüte benzer,ihtiyacınız olduğunda yanınızda yoksa zaten bir daha ihtiyacınız olmayacaktır.


Hayat sigortası:

  • Herhangi bir sakatlık durumunda hayatınızı aynı şekilde devam ettirmenizi sağlar.
  • Vefat durumunda sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık niteliği taşır.
  • Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar.
  • Poliçe kapsamına giren bir kaza sonucunda ortaya çıkan yüksek tutarlı tedavi giderlerinizin ödenmesini düşük primlerle sağlar.
  • Beklenmedik bir anda tehlikeli bir hastalığa yakalanılması durumunda kişilere finansal destek sağlar.
  • Ödenen primler yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar gelir vergisi matrahından düşülebilir.

Hayat Sigortası Teminatlarım Neler?

Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatı; sigortalının başına istenmeyen bir olay gelmesi sonucunda, vefat etmesi durumunda devreye girmektedir. Hayat sigortaları, sigortalının önceden belirtmiş olduğu lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen teminatları ödeyerek mali güçlüklerin yaşanmasını engellemektedir.

Vefat teminatının yanında ödenecek ek primlerle Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Maluliyet ve Kaza Sonucu Tedavi Masrafları, Tehlikeli Hastalıklar gibi teminatlar da satın alınabilmektedir. Söz konusu maluliyet teminatları sigortalının bir kaza veya hastalık sonucunda çalışamayacak durumda olması halinde devreye girmektedir. Kaza Sonucu Tedavi Masrafları teminatı ise bir kaza sonucu sigortalının tedavisi için gerekli masrafları karşılamaktadır. Tehlikeli Hastalıklar teminatı ise sigortalının poliçede belirtilen tehlikeli hastalıklardan birine yakalanması durumunda yaşam standartlarını korumaya yardımcı olmaktadır.

Tazminat Talebi Nasıl Yapılır?

Maluliyet halinde hayat sigortası teminatından faydalanmak için talep edilen belgeler.

Vefat halinde hayat sigortası teminatından faydalanmak için talep edilen belgeler.

Ciddi Sağlık Riskleri ve Tehlikeli Hastalıklar teminatından faydalanmak için talep edilen belgeler.

Yurtdışında Hayat Sigortası

Yurtdışında yaşayıp Türkiye’den her türlü hayat sigortası , sağlık sigortası ve yaşam teminatına sahip olmak isteyen tüm TC devleti vatandaşlarımız yine SRT Sigorta aracılığıyla bu poliçelere sahip olabilirler. Vize,pasaport işlemleri için gereken hayat sigortası uyulamaları, Yurtdışında genel sağlık sigortası, birikimli hayat sigortaları, ferdi kaza sigortaları gibi tüm ihtiyaçlarda bulunduğunuz ülkenin Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olsun ya da olmasın SRT Sigorta Ltd.Şti olarak etkin çözümler üretmekteyiz. Bugüne kadar Rusya,Azerbeycan,Kazakistan, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre,Fransa, Almanya ,Avustralya, Belçika,İtalya,Kanada,Hollanda, İspanya ve İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımız hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, sağlık sigortaları işlemlerinde ihtiyaçlarına SRT Sigorta Aracılığıyla çözümler üretip, teminat,tazminat, maluliyet,vefat ve çeşitli ciddi hastalıklarda kendileri ve aileleri için faydalar sağlamışlardır.

İnteraktif haritamız için.

Geri Ödemeli Hayat Sigortası

Sigorta süresi sonunda vefat riski gerçekleşmezse süre boyunca ödediğiniz primlerin tümünü dolar bazında kuruşu kuruşuna vergi,masraf,komisyon olmadan geri ödüyoruz. Olur da gerçekleşirse o zaman da ödeyeceğimiz tazminatlarla sevdiklerinizi,ailenizi koruma altına alıyoruz.Özetle artık hayat sigortasına ödediğiniz pirimler size geri dönüyor.Üstelik vergi indirimi avantajından faydalanabiliyorsanız üste para bile almanız mümkün.

Geri Ödemeli Hayat Sigortası detayları

Hayat Sigortası Vergi Avantajı

Ücretli Çalışanlar

Ücretli çalışanlar; kendileri, eş ve küçük çocuklarının birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin tamamı, aylık brüt ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilir.


Örnek Uygulama

Aylık brüt ücret 2.000 TL
Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (brüt ücret x %15) 300 TL
Yıllık limit Yıllık brüt asgari ücret
Birikimli hayat sigortası primi 150 TL
Şahıs sigortası primi 150 TL
Aylık gelir vergisi matrahı 2.000 – (150 + 75) = 1.775 TL*
Vergi oranı (%25 ise) ödenecek gelir vergisi 1.775 x %25 = 443,75 TL
Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi 2.000 x %25 = 500 TL
Vergi kazancı 56,25 TL

* Gelir vergisi matrahı düşeceğinden ödenecek gelir vergisi de azalacaktır.


Serbest Meslek Sahibi

Serbest meslek sahipleri; kendileri, eş ve küçük çocuklarının birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin tamamını yıllık beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilir.Mükellefin eş ve çocuklarının ayrı beyanname vermeleri halinde, eş ve çocuklar adına ödenen prim ve katkı payları öncelikle kendi gelirlerinden indirilecektir.


Örnek Uygulama

Yıllık beyan edilen gelir 20.000 TL
Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (brüt ücret x %15) 3.000 TL
Yıllık limit Yıllık brüt asgari ücret
Yıllık gelir vergisi matrahı 20.000 – 3.000 = 17.000 TL*
Vergi oranı (%25 ise) ödenecek gelir vergisi 17.000 x %25 = 4.250 TL
Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi 20.000 x %25 = 5.000 TL
Vergi kazancı 5.000 – 4.250 = 750 TL

* Gelir vergisi matrahı düşeceğinden ödenecek gelir vergisi de azalacaktır.


Vergi avantajından yararlanmak için ne yapmalıyım?

Poliçe ödeme belgelerinizi, ücretli çalışansanız çalıştığınız şirketin ilgili departmanına ilgili ayda iletmeniz, beyana tabi gelir mükellefiyseniz muhasebecinize ileterek gelir vergisi beyannamesinde belirtmeniz yeterlidir.