Hayat Sigortaları

Neden Geri Ödemeli Hayat Sigortası?

Geri Ödemeli Hayat Sigortası, sevdiklerinizi vefat riskinize karşı koruyan, vefat gerçekleşmediğinde ise ödediğiniz tüm primleri paranızı kuruşu kuruşuna tarafınıza geri ödeyen tek hayat sigortasıdır.

Dolar bazında vefat tazminatını başlangıçta beraber belirliyoruz. (Örnek:100.000 USD) Buna karşılık ödenecek prim miktarı yaşa ve cinsiyete göre belirlenir ve poliçe süresince hiç artmaz hep sabit kalır. İlk prim ödendikten 1 gün sonra bile vefat gerçekleşirse şirket ailenize ya da seçtiğiniz lehdara başta belirlenen tazminatı dolar bazında öder. ( 100.000 USD) , Eğer vefat bir kaza sonucu gerçekleşirse (kazaen vefat) bu sefer tazminatın 2 katı ödenir. ( 200.000 USD )

Seçilen poliçe süresi sonunda vefat riski gerçekleşmezse, bu süre boyunca ödenen tüm primler yine dolar bazında sigortalıya geri ödenir. Hiçbir komisyon, masraf, vergi, kesinti vs yapılmaz. Yani kısaca;

Risk YOK, Kaybetmek YOK, Keşke YOK.


Vergi İndirimi Avantajı

Eğer Türkiye’de gelir vergisi, kurumlar vergisi, beyana tabi vergi ( Emlak vergisi vs) ödüyorsanız geri ödemeli hayat sigortasına ödediğiniz primlerin %100 ‘ünü vergi indirimine konu edebilirsiniz. Böylece yılda usd bazında %35 ‘e varan prim avantajından yararlanırsınız.


Kimler yararlanabilir?

18-58 yaş arası herkes Geri Ödemeli Hayat Sigortası'na sahip olabilir. Yaş ile sigorta süresinin toplamı 70'i geçemez.


Geri Ödemeli Hayat Sigortası'nın özellikleri nelerdir?

Sigorta Süresi: Geri Ödemeli Hayat Sigortanızın poliçe süresini en az 12 yıl en fazla 20 yıl olmak üzere, herhangi bir yıl seçebilirsiniz.

Kapsanan teminatlar: Vefat teminatı, yaşam teminatı* ve dilerseniz kaza sonucu vefat teminatını seçebilirsiniz.

Para birimi: Para birimi Amerikan Doları'dır (USD).

Prim tutarı: Sigorta prim tutarınızı, en az 50 USD olmak üzere, beklenti ve ihtiyaçlarınıza göre belirleyebilirsiniz.

*Yaşam teminatı; sigorta süresi sonunda, poliçe süresi içinde vefat teminatı kapsamında bir tazminat ödemesi yapılmamışsa ve poliçe feshedilmemiş veya cayılmamış ise prim ödeme ve geçerlilik şartlarının sağlanması halinde, sigorta süresi boyunca ödenmiş olan toplam prim tutarı kesinti yapılmaksızın sigorta ettirene ödenir.


Geri Ödemeli Hayat Sigortası'na nereden sahip olabilirim?

Bizimle iletişime geçiniz


Geri Ödemeli Hayat Sigortası broşürünü indiriniz.
Geri Ödemeli Hayat Sigortası bilgilendirme formunu indiriniz.

Uzun Süreli Hayat Sigortası

Neden Uzun Süreli Hayat Sigortası?

Hayatın, şu ana kadar yaşadığımız ve bir dolusunu daha yaşayacağımız güzellikleri var. Tıpkı kötü sürprizlerinin de olduğu gibi.

Yaşamınızda değer verdiklerinizi uzun süre güvence altına almak, risklere karşı kendinizi ve sevdiklerinizi koruma altına almak için Uzun Süreli Hayat Sigortası yaptırabilir, endişelerinizi bir kenara atarak hayatınızı dolu dolu yaşayabilirsiniz.


Kimler yararlanabilir?

Uzun Süreli Hayat Sigortası'ndan 18-70 yaş arasındaki herkes yararlanabilir. 20-60 yaş arasındaki sigortalılar, isterlerse kaza veya hastalık sonucu maluliyet teminatlarından da faydalanabilirler.

Sigortalının yaşı ile sigorta süresinin toplamı sadece vefat teminatı seçildiğinde 80'i, vefat ve maluliyet ek teminatı birlikte seçildiğinde ise 65'i geçemez.


Uzun Süreli Hayat Sigortası'nın özellikleri nelerdir?

Sigorta Süresi: Uzun Süreli Hayat Sigortanızın poliçe süresini en az 5 yıl olmak üzere; belli bir süre (5 yıl, 10 yıl, 20 yıl gibi) olarak belirleyebilirsiniz.

Kapsanan Teminatlar: Vefat Teminatı ve Kaza veya Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı.

Teminat Tutarları: Teminat tutarını ihtiyaçlarınıza göre dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Üstelik her yıl için sabit veya azalabilen teminatlardan birini seçerek TL, USD veya EURO endeksli olarak düzenleyebilirsiniz.

Prim Tutarı: Sigorta primi; sigortaya başlangıç yaşı, cinsiyet, seçilen teminat tutarının süresi ve ödeme şekline göre belirlenmektedir. Poliçe sadece TL olarak düzenlenebilir.


Uzun Süreli Hayat Sigortası'na nereden ve nasıl sahip olabilirim?

Bizimle iletişime geçiniz

Sürekli Eğitim Sigortası

Neden Sürekli Eğitim Sigortası?

Hepimiz, çocuğumuzun iyi bir eğitim almasını isteriz. Onun en iyi okullarda okuması için destek olmaya çalışırız. Peki ya bir gün, verdiğiniz destek yetersiz kalırsa?

Sürekli Eğitim Sigortası, maddi durumunuzu olumsuz yönde etkileyecek bir durum karşısında, çocuğunuzun eğitimine devam edebilmesi için tüm masrafları karşılar.


Kimler yararlanabilir?

Sürekli Eğitim Sigortası'ndan 18-70 yaş arasındaki anneler, babalar veya çocuğun eğitim masraflarını üstlenen diğer şahıslar yararlanabilir. 20-63 yaş arasındaki sigortalılar, isterlerse kaza veya hastalık sonucu maluliyet teminatlarından da faydalanabilirler.

Sigortalının yaşı ile sigorta süresinin toplamı sadece vefat teminatı seçildiğinde 80'i, vefat ve maluliyet ek teminatı birlikte seçildiğinde ise 65'i geçemez.


Sürekli Eğitim Sigortası'nın özellikleri nelerdir?

Sigorta Süresi: Çocuğunuzun eğitim süresine bağlı olarak Sürekli Eğitim Sigortası'nın poliçe süresini en az 5, en fazla 20 yıl olacak şekilde belirleyebilirsiniz.

Kapsanan Teminatlar: Vefat Teminatı ve Kaza veya Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı.

Teminat Tutarları: Teminat tutarını ihtiyaçlarınıza göre dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Azalan teminatlı olarak ve USD veya EURO endeksli olarak düzenleyebilirsiniz.

Prim Tutarı: Sigorta primi; yaş, cinsiyet, seçilen teminat tutarının süresi ve ödeme şekline göre belirlenir.


Sürekli Eğitim Sigortası'na nereden ve nasıl sahip olabilirim?

Bizimle iletişime geçiniz


Sürekli Eğitim Sigortası Bilgilendirme Formunu indiriniz.

Size Özel Hayat Sigortası

Neden Size Özel Hayat Sigortası?

Hayatın getirdiği sürprizler herkes için farklı. Öyleyse birbirinden farklı, beklenmedik sürprizler için sigortanız neden aynı olsun?

Size Özel Hayat Sigortası ile başınıza beklenmedik bir olay gelmesi durumunda, sizin ve ailenizin yaşamı güvence altında. Üstelik, teminat seçimini özgürce, kendiniz yapabiliyorsunuz.

Size Özel Hayat Sigortası'nda seçilen teminatlar, müşterilerimizin hem kendisini hem de sevdiklerini istenen kapsamda koruma altına alıyor.


Kimler Yararlanabilir?

18-55 yaş arasındaki herkes Size Özel Hayat Sigortası'nın sağladığı güvencelerden yararlanabilir.


Sigorta Süresi Ne Kadardır?

Size Özel Hayat Sigortası'nın poliçe süresi 1 yıldır. 65 yaşına kadar otomatik olarak yenilenebilir.


Size Özel Hayat Sigortası'nın özellikleri nelerdir?

Sigorta Süresi: Poliçe süresi 1 yıldır. Yıllık yenilemelerinizi 65 yaşınıza kadar otomatik olarak yaptırabilirsiniz. Yenilemelerde prim garantisinin bulunmadığını hatırlatırız.

Kapsanan Teminatlar: Vefat teminatı, tehlikeli hastalık teminatı*, dönüşümlü işsizlik teminatı, kaza sonucu vefat teminatı, kaza sonucu daimi maluliyet teminatı (tam ve kısmi) , kaza sonucu tedavi masrafları teminatı ve toplu taşıtta kaza sonucu vefat teminatı.

*Kanser, kalp krizi, kalp kapak cerrahisi, aort cerrahisi, koroner arter by-pass graft cerrahisi, organ nakli, böbrek yetmezliği, koma, inme, körlük, ciddi yanıklar, multipl skleroz, kaza veya hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet gibi hastalıkları kapsamaktadır. Tehlikeli hastalıklar teminatı, ana teminatın 1/2'si kadar seçilebilir.

Vefat ve tehlikeli hastalıklar teminatı zorunlu olup diğer teminatlar tercihe göre seçilebilmektedir.

Poliçe yenileme dönemlerinde tercihiniz doğrultusunda opsiyonel teminatlardan istediklerinizi kapsama dahil edebilir ya da teminat tutarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Teminat Tutarları: Size Özel Hayat Sigortası'nın teminat tutarı poliçe süresince değişen ihtiyacınıza göre farklılık gösterir. Sigorta başlangıcında ihtiyacınıza göre ilk yıl teminatı, diğer birikimlerinizin yeterli düzeyde olmadığı varsayılarak yüksek seviyede belirlenir. İşsizlik teminatı BES sözleşme katkı payı tutarına göre belirlenir.

Prim : Sigorta primi; yaş, cinsiyet, seçilen teminatlara ve teminatların tutarına ve ödeme şekline göre belirlenir.


Teminatlar Nelerdir?

  • Vefat teminatı
  • Tehlikeli hastalıklar teminatı
  • Kaza sonucu vefat teminatı
  • Kaza sonucu daimi maluliyet teminatı (tam ve kısmi)
  • Kaza tedavi masrafları teminatı
  • Toplu taşıtta kaza sonucu vefat teminatı

Vefat ve tehlikeli hastalıklar teminatı zorunlu olup diğer teminatlar tercihe göre seçilebilmektedir.

Poliçe yenileme dönemlerinde tercihiniz doğrultusunda opsiyonel teminatlardan istediklerinizi kapsama dahil edebilir ya da teminat tutarlarınızı değiştirebilirsiniz.


Teminat Tutarları Nasıl Belirlenir?

Minimum vefat teminat tutarı 40.000 TL'dir. Teminat tutarını ihtiyaçlarınıza göre belirleyebilirsiniz.

Tehlikeli hastalıklar teminatı, vefat teminatının 1/2 si kadar belirlenebilir.

Kaza sonucu vefat, kaza sonucu tam ve kısmi daimi maluliyet teminatları, vefat teminatına eşit olarak belirlenir.

Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı, kaza sonucu vefat teminatının maksimum 1/20'si, minimum 1/40'ı kadar belirlenebilir.


Prim Tutarı Ne Kadardır?

Prim miktarı; sigortaya başlangıç yaşı, cinsiyet, seçilen teminatlar ve teminat tutarlarına göre hesaplanır.


Nasıl Sigortalı Olunur?

Bizimle iletişime geçiniz