Devlet Katkısı

Hakkında

Devlet katkısı nedir?

Devletin, tüm bireysel emeklilik katılımcılarına, bireysel emekliliğin teşvik edilmesi amacıyla yapacağı destek ödemesidir.


Devlet katkısının sınırları nelerdir?

Sahip olduğunuz tüm sözleşmeler için toplam yıllık devlet katkısı miktarı, yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçemez. Bu durumda devlet katkısı, sözleşme başına ödenen katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak hesaplanır ve toplam devlet katkısı sözleşmeleriniz arasında paylaştırılır.


Devlet katkısı hangi hesapta, nasıl değerlendirilecek?

Devlet katkısı, Takasbank nezdinde katılımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesabında saklanacak olup, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek olan yatırım fonlarında değerlendirilecektir.

Nasıl Yararlanılır

Devlet katkısı sistemde bulunanlara farklı avantajlar sağlamış mıdır?

Devlet katkısı sisteminin yürürlüğü olan 1 Ocak 2013 tarihinden önce sisteme dahil olan ve 1 Ocak 2016 tarihi itibarı ile sözleşmesi yürürlükte olan katılımcıların devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere ek bir avantaj tesis edilmiştir.

1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla sistemde bulunduğunuz toplam süreye bir defaya mahsus olmak üzere;

  • Sistemde 3 yıldan fazla ancak 6 yıl veya daha az süreyle bulunan katılımcılara 1 yıl,
  • Sistemde 6 yıldan fazla ancak 10 yıl veya daha az süreyle bulunan katılımcılara 2 yıl,
  • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl süre eklenir.

Devlet katkısının istisnaları var mıdır?

Kanunda devlet katkısından yararlanmak için bir istisna öngörülmüştür.

Buna göre 29 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde iken 29 Haziran 2012 ile 29 Haziran 2014 tarihleri arasında emeklilik sözleşmenizi birikimlerininizi alarak sonlandırırsanız, 31 Aralık 2014 tarihine kadar devlet katkısından faydalanamazsınız.


Devlet katkısı hangi sözleşmelere uygulanacaktır?

Emeklilik sözleşmeleri bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir. Grup emeklilik sözleşmesi kendi içinde; işveren grup sözleşmeleri veya gruba bağlı bireysel sözleşmeler olarak düzenlenir.

Devlet katkısından bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcılar faydalanabilecektir.

İşveren Grup Emeklilik sözleşmesi kurumlar vergisi avantajından faydalanır.


Devlet katkısından faydalanmak için ne yapmalıyım?

Devlet katkısından yararlanabilmek için katkı payı ödemesi yapıldıktan sonra katılımcı tarafından yapılması gereken bir işlem bulunmamaktadır. Devlet katkısı hesaplaması ödenen katkı payları üzerinden otomatik yapılmakta, katılımcının herhangi bir beyanı ya da bildirimi aranmamaktadır.


Devlet katkısı hesabıma ne zaman yatırılacak?

Devlet katkısı tutarı, katkı payı ödeme tarihinizi takip eden 3 ay içinde emeklilik hesabınıza aktarılacaktır.

Hakediş Süreleri

Devlet katkısının hak ediş süreleri nedir?

1 Ocak 2013 itibarıyla devlet katkısının hak edilmesinde kademeli bir yapı uygulanacaktır.

  • En az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15'ine,
  • En az 6 yıl sistemde kalanlar %35'ine,
  • En az 10 yıl sistemde kalanlar %60'ına,
  • 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduranlar veya vefat/maluliyet nedeniyle sistemden ayrılanlar, getirileri dahil devlet katkısının tamamına hak kazanırlar.

Oranları

Devlet katkı oranı ne kadar?

2013 yılından itibaren ödediğiniz katkı payı tutarının %25'i oranında devlet katkısından yararlanacaksınız. Devlet katkısı sayesinde daha çok katkı payı ödeyerek daha çok kazanabilirsiniz. Örneğin siz 200 TL ödediğinizde devlet 50 TL katkı payı ödemesi yapacaktır.

01.01.2020 itibari ile brüt asgari ücret 2.943 TL‘ye yükseldiğinden ayda kazanabileceğiniz %25 devlet katkısı da 736 TL‘ye çıkmıştır.


Aylık Katkı Payı Tutarı Aylık Devlet Katkısı Yıllık Devlet Katkısı
150 TL 37,5 TL 450 TL
200 TL 50 TL 600 TL
500 TL 125 TL 1.500 TL
900 TL 225 TL 2.700 TL
1.770 TL 442,5 TL 5.310 TL
2.000 TL 500 TL 6.000 TL
2.500 TL 625 TL 7.500 TL
3.000 TL 750 TL 9.000 TL